Условия

Основни положения и условия

Нашите посетители могат да използват този уеб сайт свободно. Като посетител се съгласявате с Условията за ползване описани на тази страница. Достъпът до този уеб сайт и използването на информацията в него означава, че вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу авторите на bulbee.eu, произтичащи от вашето използване на уеб сайта или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в него.

Тези Условия за ползване съдържат следните клаузи:

Информация и условия за ползване

Този сайт и съдържанието му, включително имена, изображения, снимки, лога и икони се предоставят «такива, каквито са» без каквато и да е гаранция, точно изразена или по подразбиране, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел или непосегателство. Въпреки че съдържанието на този уеб сайт е съставено с доброто намерение да предоставя информация на гражданите в България, авторите на bulbee.eu не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително без ограничение, преки, косвени, специални, като следствие или инцидентни, като резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в този уеб сайт.

Авторите могат по всяко време да правят изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в него, без предупреждение.

Материали на сайта са предвидени единствено с информационна цел и не представляват професионална консултация. Ваша е отговорността да оцените точността и пълнотата на цялата информация, предоставена в bulbee.eu или всеки сайт, с които той е свързан.

Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на авторите му. Авторите не носят никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него.

Вие приемате да не добавяте, променяте, заменяте или поправяте частично или изцяло каквато и да било информация на този уеб сайт.

Интелектуална собственост

Организацията, съдържанието, дизайна, графиките и други материали, свързани с този сайт са защитени съгласно приложимите авторски права и други имуществени закони, но без да се включват ограничения до законите за интелектуална собственост.

Съгласно предоставените материали от авторите на този уебсайт можете свободно:

  • да копирате, разпространявате и излъчвате материалите
  • да миксирате — да адаптирате материалите
Съгласно следните условия:

Признание — Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху материалите, както и да посочите активен линк към материала (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

Споделяне на споделеното — В случай, че промените, видоизмените или използвайки като основа произведението, го надградите, то полученото производно произведение може да се разпространява само съгласно условията на същия или на подобен на този договор.
Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните съдилища.

ЗАБЕЛЕЖКА: Част от материалите, освен ако не е отбелязано друго, са взети от интернет и се предполага, че са публично достъпни. В случай, че имате претенции за авторските права на даден материал, използването му е неумишлено и некомерсиално, и материалът ще бъде редактиран или отстранен веднага след представени доказателства.

Ние винаги посочваме източник или автор на материала, но моля, свържете се с нас, ако сме забравили да го отбележим. Уведомете ни ако видите ваши снимки с авторски права или материал, че са публикувани в bulbee.eu и ние ще ги премахнем възможно най-скоро.