Война & Мир Геополитика Икономика Медии Общество Политика

НЕОЛИБЕРАЛНАТА ОФАНЗИВА

Следният текст е част от уводната глава на книгата „Разрушаване на обществото – неолибералният удар върху демокрацията и справедливостта. Един критичен прочит на американската политика“, издадена през 2004 г. от Бернд Хам* в Берлин (Издателство „Кай Хомилиус“). В нея се изказват известни американски и канадски автори като Ноам Чомски, Андре Гундер Франк, Мишел Чосудовски, Тед […]

Война & Мир Геополитика

Геополитика – световната шахматна дъска Част I-ва

Спокойно може да се каже, че нещата, които са се случвали още преди няколко хилядолетия и начина, по който географските карти са се променяли във времето, имат нещо общо с геополитика. Но едва ли тогавашните завоеватели са имали ясен план къде отиват и какво ги очаква там – начинанията им са приличали по-скоро на авантюризъм. […]