Война & Мир Пропаганда

Що е пропаганда?

Само този, който разпознава пропагандата, може да й се противопостави

Пропагандата е опит за умишлено оказване на влияние върху мисленето, действията и чувствата на хората. Който прилага пропаганда, винаги преследва определени интереси. Във връзка с война, се използва от политици и военни, например за убеждаване на населението в нейната неизбежност. Изтъква се необходимостта за започване на война (за унищожаване на врагове, заради собствената сигурност, за отстраняване на брутален режим и т.н.), но се премълчават други аспекти, като собствените политически и икономически интереси, причинени на другата страна щети и страдания, военни престъления на собствената войска и др. За набиране на войници и повишаване на бойния морал, също се използва пропаганда. Едно средство за това е преувеличаването на заплахата, която представлява врагът, за да бъде приложена по-голяма агресия срещу него.

Спрямо противника, пропагандата цели предимно да отслаби бойния морал на населението и войниците му, както и да разпространи грешна информация с цел заблуда. Държави, които членуват във военни съюзи, също не рядко опитват чрез пропаганда да повлияят на съюзниците си и да ги накарат да участват във военни операции.

Военната пропаганда се проявява в различни форми. Има такива, които не използват медии – това може да бъдат речи, проповеди и песни пред публика. Такива форми се прилагат от антично време, но възможностите и предимствата на съвременните медии, особено на електронните – заради обема и скоростта на информацията – са довели до това, че пропаганда днес се разпространява почти само с тяхна помощ. Често се използват писмени документи, като брошури, плакати, вестникарски и електронни статии, но също изображения – фотографии и филми, не на последно място радиопредавания и компютърни игри. Пропагандната употреба на медии обикновено започва дълго преди самата война. Разпространението се осъществява чрез лично предаване от ръка на ръка, през масови медии или все по-често в интернет.

Характерно за пропагандата е, че не представя различните страни на една тематика и смесва мнение с информация. Който провежда пропаганда, не желае да дискутира или да убеждава с аргументи, а с всякакви трикове да манипулира емоциите и поведението на хората, например като ги плаши, озлобява или прави обещания. Целта е да се блокира мисленето им и вместо това, да се даде на хората усещането, че с приемането на наложеното мнение постъпват правилно.

Понятието пропаганда днес се използва предимно във връзка с авторитарни и тоталитарни държави. При тях тя обикновено е придружена от други форми на държавен информационен контрол като цензура, монополизиране на медиите и преследване на инакомислещи.

В демократични държави, медиите не подлежат на директен контрол от страна на държавата, но заради голямото им значение за оформянето на общественото мнение, не липсват опити за активна намеса както от държавни, така и от частни субекти. Това се случва посредством целенасочени „връзки с обществеността“ (ПиАр/PR), преди, по време и след военни събития. Тази задача отчасти бива възложена на външни агенции и консултанти, които трябва да представят действията на държавните органи и личности в положителна светлина. Медийното отразяване на събитията трябва да протече според желанията им и да отговаря на техните тълкувания, а народът трябва да приеме предложената му истина. Това се постига чрез различни стратегии, например разпространяване на репортажи, организиране на медийни събития, публични реакции след появата на нежелана информация или иницииране на обществен диалог през медиите. Използваните методи в рамката на военна пропаганда и ПиАр си приличат, и в отделни случаи не винаги е възможно ясно разграничаване.

Според разпространената версия, снимката показва цивилни албански жертви на сръбско нападение в Косовското село Раджак през януари 1999 год., но не можа окончателно да бъде установено как хората са загинали. Според някои мнения, снимката е била разпространена умишлено от албанската военна организация УЧК, за да предизвика военна намеса на НАТО срещу Сърбия. (снимка АР)

 

източник: www.bpb.de

Ако харесвате статията, моля споделете я с вашето семейство и приятели