Икономика Общество

ПОЧИВАЙ В МИР, БВП!

Един единствен, невинно изглеждащ индикатор разрушава нашето здраве, щастие и мирното ни съжителство. БВП трябва да бъде забранен. При това от днес за утре.

Без растеж всичко е нищо. Съобщят ли по новините един „+“ пред Брутния вътрешен продукт, ни се струва, че всичко е наред. Само дето повечето не знаят, че войни, катастрофи и страдания се отразяват положително на БВП, докато мир, здраве и щастие го понижават масивно. Значи БВП-то „щрака“ напълно различно от 90% от хората и в това, че още не сме го изхвърлили, се състои общия ни провал. Но явно ни липсва само едно внезапно осъзнаване, за да можем да прогоним това ужасно нещо. Позволим ли на нашите алтернативни индикатори да станат приятели, още утре БВП ще отиде в историята.

Който в бъдеще публично разпространява фалшивите новини, че така наречения БВП е мащаб за нашето обществено благоденствие и жизнения ни стандарт, извършва престъпление и в повторен случай ще бъде наказан с глоба в размер на най-малко 3 брутни заплати. Крайно време е за тази забрана, защото в действителност БВП представлява само един феноменален показател за колективната ни ограниченост. Още неговият създател, американският икономист Саймън Смит Кузнец през 1934 г. подчерта публично, че неговия непрететенциозен показател може само в изключително рядки случаи да служи като индикатор за благосъстояние или дори благополучие. През 1968-а Робърт Кенеди погреба концепцията с думите:

„БВП не измерва нито нашия интелект, нито нашата смелост, нашата мъдрост и нашата съпричастност (…) То измерва накратко всичко, освен това, което прави живота ценен“.

А над всъщност отдавна затворения гроб на дяволското число, Майнхард Мигел констатира, че да искаш да изчислиш благосъстояние и растеж чрез БВП отговаряло на опита да „измериш кръвното налягане с помощта на термометър“.

И все пак дълги години БВП-то не искаше да умре, въпреки че не само знаехме, че е безполезно, а дори има разрушително действие. Но тъй като не можехме да се споразумеем за най-добрия от многобройните по-малко разрушителни алтернативни индикатори, просто оставаме при най-вредния.

Дяволско число в овча кожа

Заключително ще хвърлим един треперещ поглед назад и един оптимистичен напред: както е известно, брутният вътрешен продукт показва само общата стойност на произведените стоки и извършените услуги в рамките на 1 година, а промяната му отразява промяната на икономическата активност. Повишаващият се БВП означава растеж на икономиката. Нищо повече.

Тъй като всичко, което не се побира в едно кратко изречение или число с „+“ отпред тенденциозно ни затруднява, наблюденията ни за БВП се съкращават до „осезаема“ истина, която ни се поднася по новините за няколко секунди. Един нарастващ БВП означава: Добре сме; а един стагниращ или намалящ: зле ни е и трябва да затягаме коланите.

Но това наше прекалено семпло възприемане на индикатора от отдавна е една опасна глупост, защото БВП от десетилетия се е превърнало в позитивно число пред едно негативно развитие. И то не само, защото не познава никакъв морал и не забелязва много неща (като неплатената работа и изразходването на природни ресурси), а също, защото произхожда от едно отдавна отминало време на недостатък и най-късно с прехода към нашата епоха на задоволените потребности е станало катастрофално заблуждаващо.

Това може да бъде разбрано сравнително лесно чрез един произволен пример. Успеете ли сутринта с личния си автомобил да стигнете безаварийно до работа, това пътуване не допринася значително за нарастване на БВП – като изключим няколко евро за гориво, няколко цента пропорционално за поддръжка и евентуално цената на сандвича, който си купувате на бензиностанцията. Но предизвикате ли масов карамболаж на магистралата, създавате огромен прираст на БВП, понеже вместо безаварийните 6,50 евро за гориво и сандвич, предизвиквате ръст от около 500 006,50 евро под формата на услуги (линейки, лекари, санитари, хеликоптер, автосервизи, метални преси, застрахователи, адвокати, съдилища, вещи лица, погребални агенти, крематориум) и производство на стоки: необходимите заради няколко „тотални щети“ нови автомобили карат БВП-то да подскочи от радост.

Този случай несъмнено е една катастрофа и при никакви обстоятелства не може да бъде оценен положително, но точно това „прави“ БВП. По-точно ние го правим, като разбираме БВП-то грешно.

Примерът е безпроблемно приложим навсякъде. Хемолитично-уремичната катастрофа беше благословия за БВП, а останалите здрави консуматори на кълнове – не. (Бележка: едва към края на епидемията стана ясно, че преносител на заразата са били не испанските краставици, а произведени в Германия растителни кълнове)

Всеки опасен за здравето медикамент вдига БВП, здравите хора са пълни спирачки на ратежа. Едно посещение при психиатър е по-добре от разговор между приятели, а всяко криминално разследване създава ръст на БВП, докато мирът означава опасна стагнация.

Но това не е достатъчно. Подведени от въздесъщите проповедници на безусловния растеж, сме стигнали още по-далеч. Там, където не се намират други злополуки или катастрофи, за да помогнат на нашето „успокоително число“, помагаме самите ние, като измисляме възможно повече, макар и не животоопасни трансакции. Например – понеже неплатената работа не се влива в БВП – насърчаваме две живеещи една до друга майки на по три деца да започнат работа като детегледачки и сутрин просто да си разменят общо шестте деца. Това може да не се харесва нито на децата, нито на майките, но радва БВП-то, защото двете майки участват в пазара като си разменят услуги. Същото важи за цялото платено сортиране на хартии, измислянето на формуляри, закони и наредби, както и администрирането насам-натам на разни неща, за което липсва разумна причина, освен точно БВП-то.

Бихме могли по цял ден срещу хонорар взаимно да се боядисваме с боя и после взаимно да се измиваме с пароструйка. Или още по-добре за БВП: Консумация без консуматори. Защото Брутния продукт се интересува само от икономическата активност, не от икономическите субекти и още по-малко от тяхното положение.

Значи БВП-то се радва, ако сте дали на банката си пълномощно за автоматично разплащане и похарчите целия си безусловен базов доход за газ, ток, покупки от Амазон и доставки на пица. БВП не спира да се радва и, ако всичките пакети и пици, които се трупат пред вратата ви, всеки 2 седмици биват прибирани от събиращият боклука робот. Защото на БВП му е абсолютно безразлично, че лежите мъртви в дома си от 2 години.

Защото при цялото си безсмислено броене, БВП не отчита нещата, които са истински важни за нас – което не на последно място се дължи на това, че не сме им определили цена. БВП отчита добива на ресурси и загубата на човешки животи само позитивно, като икономически трансакции, но не и същевременно (с отрицателен знак) като загуба на запаси, като унищожаване на жизнената среда или на самия живот. От другата страна на уравнението БВП упорито не зачита доброволни дейности, домакинска работа, отглеждането на деца, обгрижването на болни и стари в домашни условия, човечност, а за неща като щастие и удовлетворение съвсем не може да се говори. БВП разбира само от цени, но не и от ценности. Това, което е безплатно, няма стойност.

БВП-мисленето ни е ограбило както духовно, така и материално. Загубили сме качество на живот, усет и – виж масовия карамболаж и други катастрофи – доста животи.

А когато БВП отново се препъне в някоя конюнктурна дупка (неизбежно), сме добре подготвени. Защото в този спешен случай можем да приложим едно доказало се допинг-средство за нашия индикатор и да го накараме почти от място да скочи на 10%. Средството се казва „възстановяване“ (изграждане след война). За целта ни липсва още само абсолютния БВП-усилвател, исторически доказаната предпрограма за икономически растеж: Войната.

Най-късно тук разбираме, защо около нас толкова се тръби за един нов военен излет на изток, но и, че това, с което по новините всяка вечер в продължение на десетилетия ни успокояваха преди заспиване, винаги е било причина за куп безсънни нощи.

Но сега вече сме будни. И БВП-то е забранено.

Една банда числа с морал

БВП бива заменен от едно число с морал. Съответно – на първо време – от едно трио или квартет числа с морал, защото няма пак да се предадем и да оставим БВП на служба, или да го реанимираме, само защото не ни е хрумнало единственото подходящо число. Този цирк сме го гледали десетилетия, достигнал върха си през 2009 г., когато Никола Саркози назначи „Комисията Стиглиц“ – и тя още тогава стигна до извода, че политиката трябва да действа „възможно най-бързо“, без обаче да представи някакво консенсусно предложение – въпреки единодушието, че БВП не става за нищо. Тази преценка беше споделена и от „възможно най-бързо“ назначената през 2013 г. от Германския Бундестаг анкетна комисия „Растеж, Благоденствие, Качество на живот“ – без от това да развие нещо полезно. Тъкмо защото всички бяха съгласни, че е нужен друг показател, но не можаха да се разберат кой. Националният индекс за благополучие (НИБ)? Индексът на човешкото развитие (ИЧР)? Индексът на щастливата планета (ИЩП)? Индексът за устойчиво човешко развитие (ИУЧР)? Коефициентът на Джини?

Хм, сложно. Трудно е да се каже, кой да бъде. Объркващият ИЩП , който ту вижда Дания на опашката (2015), ту на второ място (2017)? И Германия в „добри години“ на 47-о място (2012), а в кризисни времена на 16-о място (2017)? Все пак: капризният ИЩП поне се опитва да включи аспекти като удовлетвореност и устойчиво развитие, подобно на ИЧР, който познава екологичния отпечатък, продължителността на живота, брутния доход на глава от населението и образователни индикатори – само дето за съжаление не намира общ знаменател за всички тези компоненти, понеже се измерват в съвсем различни единици. И така поради липса на гении, продължаваме да се скъсваме от дебати – от НИБ до ИЧР, от ИЩП до ИУЧР, от Джини до БНЩ – при това не пречим на БВП да си върши разрушителната работа, за голяма радост на неговите лобисти.

И точно в това се състоеше мисловната ни грешка. БВП прилича на един избран с 10% от гласовете тираничен идиот, който си седи в президентското кресло. Неговите 12 конкурента, всички малко или много прилични кандидати получават одобрение между 7,5% и 9,5%, тоест взети заедно могат да разчитат на 90% от нас.

Но ние оставяме тиранския БВП с неговите 10% фенове на поста, защото не можем да се разберем за едното по-хитро „президиално число“. Ако ни представят едно такова решение в реалния правителствен живот, вероятно всеки би забелязал, че трябва да се коалираме и да пратим маловажния 10-процентов идиот в опозиция.

И точно това ще направим. БВП се заменя веднага от едно трио или квартет. Нали няма особено да се затрудним, ако временно трябва да обработваме умствено 3 или 4 числа, които от време на време ни сервират по новините. Във всеки случай избраните 3 или 4 трябва да имат едно общо: релевантност. Защото всички ще оценяват състоялите се икономически дейности от гледна точка на общите ни цели като „желателни“ (+) или „нежелателни“ (-). Така ще получим един индикатор, който действително разполага с изразителност. И изобщо няма да бъде трагично, ако още утре не ни хрумне нещо гениално в смисъл „истински ценности“ – тогава просто ще продължим да оценяваме това, което ни е важно по познатия метод с ценовите табелки. Преди всичко природата (съответно нейното изразходване), както и действителното благополучие. Това е безценно, но докато не може да се измери по друг начин ще получи ценова табелка като патерица (и навярно ще изпревари с лекота новия iPhone). В този преходен модел достойна парична оценка ще намерят и дейности, които заедно ценим високо – като тези на майките, учителите и хората, които се грижат за хора. За това трябва само да им се заплаща прилично високо, а на мениджърите, икономическите експерти и безсмислените сортировчици на хартийки – прилично ниско.

Тогава, пътьом, спокойно ще дебатираме за откриването на едното окончателно благословено число. Накрая все ще се намери нещо, което прилично съчетава ИЩП, ИЧР и НИБ. А ако не, оставаме при триото или квартета.

Важното е, че БВП е вече забранен и изпратен с гръм и трясък там, където му е мястото, а именно в пропагандните учебници по история.

 

автор: Свен Бьотхер – писател и сценарист

източник: www.rubikon.news

 

Ако харесвате статията, моля споделете я с вашето семейство и приятели